اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش انگلیسی

یکی از پرتکرارترین و رایج‌ترین اشتباهات در زبان انگلیسی، مبحث countable and uncountable nouns است. اسم یا noun، یکی از اجزای مهم و اصلی جمله است که روش صحیح استفاده از آن در زبان انگلیسی مسلتزم تسلط بر انواع آن در این زبان است. این بخش از گرامر زبان انگلیسی علی‌رغم ساده بودن آن، همیشه برای زبان آموزان یک چالش به حساب می‌آید. در نظر شما بهترین تعریف برای اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش چیست؟

چگونه می‌توان تشخیص داد یک اسم قابل شمارش و یا غیرقابل شمارش است؟ آیا می‌توان همان قاعده‌ای که برای noun ها در زبان فارسی به کار می‌بریم، بر روی اسامی در زبان انگلیسی نیز اجرا کنیم؟ در ادامه این مقاله به بررسی این دو نوع اسم یعنی countable و uncountable ها خواهیم پرداخت.

تقریبا هر زبان آموز زبان انگلیسی با مبحث اسامی قابل شمارش و غیرشمارش آشنا است و می‌داند زمانی که یک اسم قابل شمارش است، نیاز به یک شمارنده مثل a یا an دارد.

عده‌ای هم برای رعایت این قاعده، قبل از هر اسم در زبان انگلیسی یک a می‌گذارند. حتی برای کلماتی که با حروف صدادار یا Vowels شروع می‌شوند و یا اسامی غیرقابل شمارش! اولین نکته‌ای که باید در نظر گرفت، این است که آیا اسمی که با آن مواجه هستیم countable است یا uncountable؟

به اسامی زیر توجه کنید:

 • human
 • meat
 • idea

به نظر شما کدام اسم قابل شمارش است؟

اگر حدس شما کلمات human و idea بود، جواب شما درست است.

بیایید در قدم اول countable nouns را مورد بررسی قرار دهیم.

Countable Nouns

اسامی قابل شمارش را برای چیزهایی استفاده می‌کنیم که بتوان آن‌ها را توسط اعداد، مورد شمارش قرار داد. این اسامی حالت مفرد و جمع دارند. برای یک اسم قابل شمارش مفرد، از نشانگر a و an استفاده می‌کنیم. برای صورت جمع آن، از s جمع یا اصطلاحا plural s، استفاده می‌کنیم. زمانی که می‌خواهیم درباره یک اسم قابل شمارش سوال بسازیم، از آنجاییکه تعداد ملاک است، از سوال “how many” استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Plural Singular
Two dogs A dog
Two horses One horse
Two erasers An eraser
Two guys A guy

e.g.:

 1. He has 2 dogs.
 2. I have never ridden a horse.
 3. I have an eraser but I can’t find it.
 4. Look! There is a guy by your car.

در هنگام استفاده از countable nouns، نشانگر و شمارنده‌های گوناگونی به کار برده می‌شوند. این کلمات تعداد آن اسم را نشان می‌دهند. در ادامه می‌توانید برخی از این quantifier ها را در جدول زیر مشاهده کنید.

 • Very few/ a few/ some/ several/ many/ a lot of

 

برای تمرین، با استفاده از کلمات داده شده جمله بسازید.

  • 1.We have … books.

   a)four     b)some     c)both

   2.I can’t drive … truck. It’s hard to drive.

   a)some     b)a     c)both

   3.I need to buy … books.

   a)some     b)a     c)much

   4.how could you eat such … big cake?

   a)some     b)a     c)a lot of

Uncountable Nouns

همانطور که از اسم آن‌ها مشخص است، اسامی غیرقابل شمارش مخصوص noun هایی است که نمی‌توان آن‌ها را با اعداد شمارش کرد، مانند نوشیدنی‌ها، پول و یا احساسات. فعل مورد استفاده با این اسامی، همیشه به صورت مفرد استفاده می‌شود.

در این حالت، برای ساختن سوال از “how much” استفاده کنید. به یاد داشته باشید که با uncountable nouns نمی‌توان a/an را به کار برد. به جای آن می‌توان از شمارنده‌‎هایی استفاده کرد که در ادامه آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، از این کلمات قبل از uncountable noun ها استفاده می‌کنیم:

 • Very little/ a little/ some/ much/ a lot of
 • e.g.:

  1. Can you give me some information about the city?
  2. We do not have much sugar left.
  3. There has been a lot of research to find the cure.
  4. There isn’t any water in the bottle.

حال برای تمرین، گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1.I have got … money. Let’s get something to eat.

a)some     b)a     c)both

2.Do you have … car?

a)a b)some     c)both

3.I am starving. I need to eat some … .

a)foods     b)food     c)a food

4.Is there … cheese left?

a)the     b)some     c)any

برای جمع‌بندی این دو نوع اسم، فراموش نکنید که زمان استفاده از اسامی قابل شمارش در زبان انگلیسی، از شمارنده‌هایی مانند a,an,the,… برای حالت مفرد و از plural s برای حالت جمع استفاده کنید.

اسامی غیرقابل شمارش قابل جمع بستن نیستند و فعل آن‌ها به صورت مفرد به کار برده می‌شود. برای اینکه آن‌ها را همیشه در ذهن خود بسپارید، سوال‌های how many و how much را ملاک سنجش آن‌ها قرار دهید.

نکته

بعضی از اسامی در زبان فارسی قابل شمارش هستند ولی در زبان انلگیسی به صورت غیرقابل شمارش به کار می‌روند. باید دقت کنید که این اسامی را به صورت countable در نظر نگیرید. به عنوان مثال:

 • accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

  e.g.:

  1. I would like to give you some advice.
  2. How much bread should I bring?
  3. I didn’t make much progress today.
  4. This looks like a lot of trouble to me.
  5. We did an hour of work yesterday.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه