باشگاه کتابخوانی مرد سوم با حضورمحسن آزرم نمایش بزرگتر

باشگاه کتابخوانی شیفتگی ها با حضور مهسا ملک مرزبان

20,000 تومان

00441

تاریخ برگزاری: یکشنبه 25 فروردین 1398

زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19

بهاء بلیت : 20000تومان

محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه مترو قلهک، خیابان یزدانیان، شماره 15، سالن مربع

نا موجود

نوشتن نقد و نظر

باشگاه کتابخوانی شیفتگی ها با حضور مهسا ملک مرزبان

باشگاه کتابخوانی شیفتگی ها با حضور مهسا ملک مرزبان

تاریخ برگزاری: یکشنبه 25 فروردین 1398

زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19

بهاء بلیت : 20000تومان

محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از ایستگاه مترو قلهک، خیابان یزدانیان، شماره 15، سالن مربع