جدید کارگاه آموزشی At the Airport نمایش بزرگتر

کارگاه آموزشی At the Airport

70,000 تومان

محصول جدید

برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید:

لیست واحد های ارائه دهنده:
نام واحدتاریخ
جنت آباد خواهران98/3/01
نارمک برادران98/3/06
قلهک خواهران98/3/07
یوسف آباد خواهران98/3/07
سعادت آباد برادران98/3/10
ازگل خواهران98/3/13
پیروزی خواهران98/3/18
نازی آباد خواهران98/3/19
صادقیه خواهران98/3/23
گلستان خواهران98/3/25

لطفا تعداد و واحد مورد نظر را انتخاب کنید:

  • صادقیه خواهران
  • قلهک خواهران
  • یوسف آباد خواهران
  • نارمک برادران
  • جنت آباد خواهران
  • سعادت آباد برادران
  • گلستان خواهران
  • نازی آباد خواهران
  • پیروزی خواهران
  • ازگل خواهران

سطح زبانPre-Intermediate
بر اساس 0 نقد و نظر - 0 1 2 3 4 0/5