ورود با حساب شبکه های اجتماعی

هر صفحه
 • مجموعه کتاب پیش آیلتس Elementary
  120,000 تومان 108,000 تومان

  حداقل سطح مورد نیاز برای آغاز دوره‌های آمادگی آیلتس، سطح متوسطه است. بنابراین گذراندن دوره‌های پیش آیلتس و مطالعه کتاب‌های طراحی شده با این هدف بریا افرادی که سطح زبان انگلیسی‌شان از سطح متوسطه پایین‌تر است، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این مجموعه شامل : کتاب New Headway Plus Elementary کتاب Headway Academic Skill Reading , Writing Introductory کتاب...

 • مجموعه کتاب پیش آیلتس Intermediate
  125,000 تومان 112,500 تومان

  حداقل سطح مورد نیاز برای آغاز دوره‌های آمادگی آیلتس، سطح متوسطه است. بنابراین گذراندن دوره‌های پیش آیلتس و مطالعه کتاب‌های طراحی شده با این هدف بریا افرادی که سطح زبان انگلیسی‌شان از سطح متوسطه پایین‌تر است، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این مجموعه شامل :  کتابNew Headway Plus Intermediate  کتابHeadway Academic Skill Reading , Writing Level 2  کتابOxford...

 • مجموعه کتاب پیش آیلتس PreIntermediate
  120,000 تومان 108,000 تومان

  حداقل سطح مورد نیاز برای آغاز دوره‌های آمادگی آیلتس، سطح متوسطه است. بنابراین گذراندن دوره‌های پیش آیلتس و مطالعه کتاب‌های طراحی شده با این هدف بریا افرادی که سطح زبان انگلیسی‌شان از سطح متوسطه پایین‌تر است، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این مجموعه شامل : کتابNew Headway Plus Pre-Intermediate  کتابHeadway Academic Skill Reading , Writing Level 1 کتابOxford...

 • مجموعه کتاب آیلتس نمره 4-5
  185,000 تومان 166,500 تومان

  زبان آموزانی که سطح زبانشان در حد پیش متوسطه باشد، می توانند از مجموعه کتابهای آیلتس زیر برای آمادگی آزمون آیلتس استفاده کنند . این مجموعه شامل: کتابCambridge English Complete for IELTS b1 (4-5) کتابFocus on Vocabulary 1 کتابOxford Practice Grammar Intermediateو مناسب سطح:IELTS 1 IELTS 2 IELTS 3 است.

 • مجموعه کتاب آیلتس نمره 6.5-7.5
  125,000 تومان 112,500 تومان

  زبان آموزانی که سطح زبانشان در حد فوق متوسطه باشد، می توانند از مجموعه کتابهای آیلتس  زیر برای آمادگی آزمون آیلتس استفاده کنند . این مجموعه شامل : کتاب Cambridge English Complete for IELTS C1 (6.5-7.5) کتاب Oxford Practice Grammar-Advanced و مناسب سطح : IELTS 7 IELTS 8 IELTS 9 است.

 • مجموعه کتاب آیلتس نمره 5-6.5
  180,000 تومان 162,000 تومان

  زبان آموزانی که سطح زبانشان در حد متوسطه باشد، می توانند از مجموعه کتابهای آیلتس زیر برای آمادگی آزمون آیلتس استفاده کنند . این مجموعه شامل : کتاب Cambridge English Complete for IELTS b2 (5-6.5) کتاب Focus on Vocabulary 2 کتاب Cambridge Grammar for IELTS و مناسب سطح : IELTS 4 IELTS 5 IELTS 6 است.

 • کتاب Cambridge Grammar for IELTS
  35,000 تومان 28,000 تومان

  کتاب Cambridge Grammar for IELTS، کلیه نکات گرامری لازم برای موفقیت در آزمون آیلتس را پوشش داده و همزمان به تقویت مهارت listening نیز میپردازد.‌ این کتاب شامل طیف وسیعی از بخشهای آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال شامل reading، writing و listening بوده و توضیحات مفید در مورد قوانین گرامری و همچنین فهرست گرامر از ویژگیهای این کتاب است. شامل 25 درس مناسب برای سطح...

 • کتاب New Headway Plus Beginner
  55,000 تومان 49,500 تومان

  مجموعه کتابهای New Headway Plus، از پر فروش ترین کتابهای آموزش زبان در خاورمیانه است و با متدی مطمئن و متمرکز بر دستور زبان، واژگان و اصطلاحات پر کاربرد و مکالمات روزمره، به تقویت مهارت های زبانی به صورت یکپارچه می پردازد.این کتاب در پنج سطح مقدماتی، مبتدی، پیش متوسطه، متوسطه و فوق متوسطه طراحی شده است و هر سطح 14 درس دارد. سطح مقدماتی این کتاب به افرادی...

 • کتاب New Headway Plus Elementary
  60,000 تومان 54,000 تومان

  مجموعه کتابهای New Headway Plus، از پر فروش ترین کتابهای آموزش زبان در خاورمیانه استو با متدی مطمئن و متمرکز بر دستور زبان، واژگان و اصطلاحات پر کاربرد و مکالمات روزمره، به تقویت مهارت های زبانی به صورت یکپارچه می پردازد.این کتاب در پنج سطح مقدماتی، مبتدی، پیش متوسطه، متوسطه و فوق متوسطه طراحی شده است و هر سطح 14 درس دارد. سطح مبتدی این کتاب به افرادی که...

 • کتاب New Headway Plus Pre-Intermediate
  60,000 تومان 54,000 تومان

  مجموعه کتابهای New Headway Plus، از پر فروش ترین کتابهای آموزش زبان در خاورمیانه استو با متدی مطمئن و متمرکز بر دستور زبان، واژگان و اصطلاحات پر کاربرد و مکالمات روزمره، به تقویت مهارت های زبانی به صورت یکپارچه می پردازد.این کتاب در پنج سطح مقدماتی، مبتدی، پیش متوسطه، متوسطه و فوق متوسطه طراحی شده است و هر سطح 14 درس دارد. سطح پیش متوسطه این کتاب برای...

 • کتاب New Headway Plus Intermediate
  60,000 تومان 54,000 تومان

  مجموعه کتابهای New Headway Plus، از پر فروش ترین کتابهای آموزش زبان در خاورمیانه استو با متدی مطمئن و متمرکز بر دستور زبان، واژگان و اصطلاحات پر کاربرد و مکالمات روزمره، به تقویت مهارت های زبانی به صورت یکپارچه می پردازد.این کتاب در پنج سطح مقدماتی، مبتدی، پیش متوسطه، متوسطه و فوق متوسطه طراحی شده است و هر سطح 14 درس دارد. سطح متوسطه این کتاب برای افرادی...

 • کتاب New Headway Plus Upper-Intermediate
  60,000 تومان 54,000 تومان

  مجموعه کتابهای New Headway Plus، از پر فروش ترین کتابهای آموزش زبان در خاورمیانه استو با متدی مطمئن و متمرکز بر دستور زبان، واژگان و اصطلاحات پر کاربرد و مکالمات روزمره، به تقویت مهارت های زبانی به صورت یکپارچه می پردازد.این کتاب در پنج سطح مقدماتی، مبتدی، پیش متوسطه، متوسطه و فوق متوسطه طراحی شده است و هر سطح 14 درس دارد. سطح مبتدی این کتاب به افرادی که...

 • کتاب Cambridge IELTS 6
  25,000 تومان 22,500 تومان

  کتاب Cambridge IELTS 6 ششمین مجموعه منتشر شده توسط دانشگاه کمبریج است که نمونه سئوالات واقعی آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال را شامل می شود. در این مجموعه کتابها، علاوه بر نمونه سئوالات آزمون، سیستم نمره دهی آیلتس، بخشهای مختلف این آزمون، تعداد سئوالات در هر بخش، زمان مورد نیاز برای پاسخدهی به سئوالات در دسترس داوطلبین این آزمون قرار گرفته اند.  چهار تست کامل...

 • کتاب Cambridge IELTS 7
  25,000 تومان 22,500 تومان

  کتاب Cambridge IELTS 7 هفتمین مجموعه منتشر شده توسط دانشگاه کمبریج است که نمونه سئوالات واقعی آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال را شامل می شود. در این مجموعه کتابها، علاوه بر نمونه سئوالات آزمون، سیستم نمره دهی آیلتس، بخشهای مختلف این آزمون، تعداد سئوالات در هر بخش، زمان مورد نیاز برای پاسخدهی به سئوالات در دسترس داوطلبین این آزمون قرار گرفته اند.  چهار تست...

 • کتاب Cambridge IELTS 8
  25,000 تومان 22,500 تومان

  کتاب Cambridge IELTS 8 هشتمین مجموعه منتشر شده توسط دانشگاه کمبریج است که نمونه سئوالات واقعی آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال را شامل می شود. در این مجموعه کتابها، علاوه بر نمونه سئوالات آزمون، سیستم نمره دهی آیلتس، بخشهای مختلف این آزمون، تعداد سئوالات در هر بخش، زمان مورد نیاز برای پاسخدهی به سئوالات در دسترس داوطلبین این آزمون قرار گرفته اند.  چهار تست...

 • کتاب Cambridge IELTS 9
  25,000 تومان 22,500 تومان

  کتاب Cambridge IELTS 9 نهمین مجموعه منتشر شده توسط دانشگاه کمبریج است که نمونه سئوالات واقعی آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال را شامل می شود. در این مجموعه کتابها، علاوه بر نمونه سئوالات آزمون، سیستم نمره دهی آیلتس، بخشهای مختلف این آزمون، تعداد سئوالات در هر بخش، زمان مورد نیاز برای پاسخدهی به سئوالات در دسترس داوطلبین این آزمون قرار گرفته اند.  چهار تست کامل...

نمایش 1 - 16 از 84 مورد