ورود با حساب شبکه های اجتماعی

 • کتاب های سطح - (E1-E5)
  142,000 تومان 127,800 تومان

  زبان آموزان سطح E1 تا E5 آموزشگاه سفیر، از پک آموزشی زیر در کلاس استفاده میکنند. در پایان این مقطع انتظار می رود زبان آموزان با مفاهیم ساده و ابتدایی زبان انگلیسی آشنا شده باشند. این پک شامل موارد زیر است: کتاب Superminds Starter شامل student’s book، workbook و cd کتاب Mr. Bugs Phonics 1 به همراه cd کتاب  worksheet  برای تمرین بیشتر فلش کارت برای تمرین لغات

 • کتاب های سطح - (S1 -S5)
  135,000 تومان 121,500 تومان

  زبان آموزان سطح S1 تا S5 آموزشگاه سفیر، از پک آموزشی زیر در کلاس استفاده میکنند. در پایان این مقطع انتظار می رود زبان آموزان با مفاهیم ساده و ابتدایی زبان انگلیسی آشنا شده باشند. این پک شامل موارد زیر است: کتاب1  Superminds شامل student’s book، workbook و cd کتاب  worksheet  برای تمرین بیشتر کتاب Practice Book برای مطالب و تمرینهای اضافی فلش کارت برای...

 • کتاب های سطح - (G1 -G5)
  135,000 تومان 121,500 تومان

  زبان آموزان سطح G1 تا G5 آموزشگاه سفیر، از پک آموزشی زیر در کلاس استفاده میکنند. در پایان این مقطع انتظار می رود زبان آموزان با مفاهیم ساده و ابتدایی زبان انگلیسی آشنا شده باشند. این پک شامل موارد زیر است: کتاب2  Superminds شامل student’s book، workbook و cd کتاب  worksheet  برای تمرین بیشتر کتاب Practice Book برای مطالب و تمرینهای اضافی فلش کارت برای...

 • کتاب های سطح - (U1-U5)
  115,000 تومان 103,500 تومان

  زبان آموزان سطح U1 تا U5 آموزشگاه سفیر، از پک آموزشی زیر در کلاس استفاده میکنند. در پایان این مقطع انتظار می رود کودکان بتوانند عبارات ابتدایی در شرایط خاص را درک کرده و با جملات ساده، به زبان انگلیسی صحبت کنند. این پک شامل موارد زیر است: کتاب3  Superminds شامل student’s book،   workbook و cd کتاب  worksheet  برای تمرین بیشتر کتاب Practice Book برای مطالب...

 • کتاب های سطح - (M1-M5)
  115,000 تومان 103,500 تومان

  زبان آموزان سطح M1 تا M5 آموزشگاه سفیر، از پک آموزشی زیر در کلاس استفاده میکنند. در پایان این مقطع انتظار می رود کودکان بتوانند عبارات ابتدایی در شرایط خاص را درک کرده و با جملات ساده، به زبان انگلیسی صحبت کنند. این پک شامل موارد زیر است: کتاب4  Superminds شامل student’s book، workbook و cd کتاب  worksheet  برای تمرین بیشتر کتاب Practice Book برای مطالب و...

 • کتاب های سطح (H1-H5)
  95,000 تومان 85,500 تومان

  زبان آموزان سطح H1 تا H5 آموزشگاه سفیر، از پک آموزشی زیر در کلاس استفاده میکنند. در پایان این مقطع انتظار می رود زبان آموزان مفهوم کلی آنچه بیان می شود را درک می کنند آن ها قابلیت خواندن و نوشتن متون ساده را داشته و توانایی شرکت در مکالمه های مرتبط به موضوعاتی که برایشان آشنا بوده و یا به آن ها علاقمند هستند، را دارند. این پک شامل موارد زیر است: کتاب5...

 • کتاب های سطح (I1-I5)
  85,000 تومان 76,500 تومان

  زبان آموزان سطح I1 تا I5 آموزشگاه سفیر، از پک آموزشی زیر در کلاس استفاده میکنند. در پایان این مقطع انتظار می رود زبان آموزان مفهوم کلی آنچه بیان می شود را درک می کنند آن ها قابلیت خواندن و نوشتن متون ساده را داشته و توانایی شرکت در مکالمه های مرتبط به موضوعاتی که برایشان آشنا بوده و یا به آن ها علاقمند هستند، را دارند. کتاب Superminds 6 شامل Student’s’s...

نمایش 1 - 7 از 7 مورد