ورود با حساب شبکه های اجتماعی

 • کارگاه آموزشی At a Hotel
  70,000 تومان

  برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید : لیست واحد های ارائه دهنده: نام واحدتاریخزمانتجریش خواهران 98/8/18 11-13 نارمک برادران 98/8/19 16-18 جنت آباد خواهران 98/8/30 17-19 نازی آباد خواهران 98/8/09 17-19 لطفا تعداد و واحد مورد نظر را انتخاب کنید :

 • کارگاه آموزشی How to Use Public Transport
  70,000 تومان

  برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید : لیست واحد های ارائه دهنده: نام واحدتاریخزمانصادقیه خواهران 98/6/02 00 سهروردی خواهران 98/6/10 00 انقلاب خواهران 98/6/10 00 تجریش خواهران 98/6/16 16:45-18:30 پل رومی 98/6/23 18:30-20:00 سعادت آباد خواهران 98/6/23 15:00-17:00 نارمک خواهران 98/6/24 18:30-20:00 سهروردی برادران 98/6/24...

 • کارگاه آموزشی At the Shopping Center
  70,000 تومان

  برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید : لیست واحد های ارائه دهنده: نام واحدتاریخزماننارمک خواهران 98/4/02 18:15-16:45 انقلاب خواهران 98/4/02 00 نازی آباد خواهران 98/4/06 20:00-16:45 سعادت آباد خواهران 98/4/06 18:15-16:45 انقلاب برادران 98/4/09 00 تهران پارس خواهران 98/4/09 00 تجریش خواهران 98/4/18 11:00-13:00 پل رومی برادران...

 • کارگاه آموزشی At the Restaurant
  70,000 تومان

  برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید : لیست واحد های ارائه دهنده: نام واحدتاریخزمانیوسف آباد خواهران 98/5/02 00 قلهک خواهران 98/5/02 00 جنت آباد خواهران 98/5/03 00 سعادت آباد خواهران 98/5/04 00 گلستان خواهران 98/5/05 00 نازی آباد برادران 98/5/06 00 نارمک برادران 98/5/15 00 ازگل خواهران 98/5/10 16:00-18:00 صادقیه برادران...

 • کارگاه آموزشی At the Airport
  70,000 تومان

  برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید : لیست واحد های ارائه دهنده: نام واحدتاریخزمانجنت آباد خواهران 98/3/01 00 قلهک خواهران 98/3/07 17:00 - 18:30 یوسف آباد خواهران 98/3/07 18:00 - 19:30 سعادت آباد برادران 98/3/10 15:00 - 16:30 ازگل خواهران 98/3/13 17:00 - 18:30 پیروزی خواهران 98/3/18 15:00 - 16:30 نازی آباد خواهران 98/3/19 00...

 • کارگاه آموزشی At the Hotel
  70,000 تومان

  برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید: لیست واحد های ارائه دهنده: نام واحدتاریخنارمک خواهران 98/2/16 صادقیه خواهران 98/2/17 سهروردی برادران 98/2/17 تجریش خواهران 98/2/18 پل رومی برادران 98/2/23 سعادت آباد خواهران 98/2/23 لطفا تعداد و واحد مورد نظر را انتخاب کنید:

 • کارگاه آموزشی How to Find Your Way
  70,000 تومان

  برای اطلاع از جزئیات کارگاه به قسمت اطلاعات بیشتر مراجعه فرمایید : لیست واحد های ارائه دهنده: نام واحدتاریخزمانقلهک خواهران 98/7/03 00 یوسف آباد خواهران 98/7/14 00 صادقیه برادران 98/7/18 00 نارمک خواهران 98/7/23 00 لطفا تعداد و واحد مورد نظر را انتخاب کنید :

نمایش 1 - 7 از 7 مورد

کارگاه آموزش کاربردی زبان