هر صفحه
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد به مقصد باغ گیاه شناسی
  60,000 تومان

  زمان: پنج شنبه 5 اردیبهشت ماه 1398 ساعت برگزاری: 8:30 تا 13:00 محل حرکت:  واحد آیلتس پونک   آدرس: اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، نبش کوچه 17، پلاک 21 خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده پس از ثبت سفارش و پرداخت، بلیط تور به...

 • آموزش زبان فرانسه در فضای آزاد به مقصد باغ گیاه شناسی
  60,000 تومان

  زمان: پنج شنبه 5 اردیبهشت ماه 1398 ساعت برگزاری: 8:30 تا 13:00 محل حرکت: واحد آیلتس پونک   آدرس: اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، نبش کوچه 17، پلاک 21 خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده پس از ثبت سفارش و پرداخت، بلیط تور به...

 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد به مقصد شهرک سینمایی غزالی
  60,000 تومان

  زمان: پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه 1398 ساعت برگزاری: 8:30 تا 13:00 محل حرکت: دفتر مرکزی شمازه 2   آدرس: اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، نبش کوچه 17، پلاک 21 خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده پس از ثبت سفارش و پرداخت، بلیط تور...

 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد به مقصد موزه حیات وحش دارآباد
  60,000 تومان

  زمان : پنج شنبه 22 فروردین ماه 1398 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت :   واحد تهرانپارس   آدرس: بزرگراه رسالت، بعد از اتوبان باقری، بین خیابان سجده ای و اخوت، جنب متروی تهرانپارس خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده پس از ثبت...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد به مقصد کاخ نیاوران
  60,000 تومان

  زمان : پنج شنبه 9 اسفند ماه 1397 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت :   واحد پل رومی   آدرس: شریعتی بالاتر از قیطریه، ساختمان پزشکان 1775، پلاک 1829 خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده پس از ثبت سفارش و پرداخت، بلیط تور به...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد به مقصد موزه مقدم - نگارستان
  60,000 تومان

  زمان : پنج شنبه 02 اسفند ماه 1397 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت :   واحد نارمک خواهران   آدرس: آیت، بالاتر از چهارراه تلفن خانه، جنب موسسه مالی و اعتباری کوثر، پلاک ۲۲۹ خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد به مقصد موزه ایران باستان و آبگینه
  60,000 تومان

  زمان : پنج شنبه 11 بهمن ماه 1397 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت : حرکت از دفتر مرکزی 2  آدرس:دفتر مرکزی شماره 2  خیابان شریعتی- نرسیده به خیابان دولت- خیابان یزدانیان- نبش کوچه شاد- پلاک 15 خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد در مرکز ستاره شناسی **
  60,000 تومان

  زمان : سه شنبه 2 بهمن ماه 1397 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت : حرکت از واحد پل رومی  آدرس:شریعتی بالاتر از قیطریه، ساختمان پزشکان 1775، پلاک 1829  خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد کاخ گلستان
  60,000 تومان

  زمان : پنجشنبه 13 دی ماه1397  ساعت برگزاری : 08:30  -  13:00 محل حرکت : واحد تهرانپارس  آدرس: بزرگراه رسالت، بعد از اتوبان باقری، بین خیابان سجده ای و اخوت، جنب متروی تهرانپارس خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد شهرک سینمایی غزالی
  60,000 تومان

  زمان : پنجشنبه 15 آذر ماه1397 ساعت برگزاری : 08:30  -  13:00 محل حرکت : دفترمرکزی 2 (آدرس: خیابان شریعتی- پایین تر از دولت- کوچه شهید یزدانیان- نبش کوچه شاد- پلاک 15) خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد موزه گیاه شناسی
  60,000 تومان

  زمان : پنجشنبه 1 آذر ماه1397 ساعت برگزاری : 08:30  -  13:00 محل حرکت:  واحد آیلتس پونک (آدرس: اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، نبش کوچه 17، پلاک21 )   خدمات : ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعدهپس از ثبت سفارش و پرداخت، بلیط تور به...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد کاخ سعد آباد
  60,000 تومان

  زمان : پنجشنبه 26 مهر ماه1397 ساعت برگزاری : 08:30  -  13:00 محل حرکت : دفترمرکزی 2 (آدرس: خیابان شریعتی- پایین تر از دولت- کوچه شهید یزدانیان- نبش کوچه شاد- پلاک 15) خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • تورتهرانگردی به زبان انگلیسی و فرانسه موزه تماشاگه زمان
  50,000 تومان

  «گردش به زبان انگلیسی و فرانسه برگزار می‌شود»زمان : پنجشنبه 7 تیر ماه 1397 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت : دفتر مرکزی شماره 2 (آدرس: خیابان شریعتی- نرسیده به خیابان دولت- خیابان یزدانیان- نبش کوچه شاد- پلاک 15) خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • تور تهرانگردی به زبان انگلیسی موزه وزیری
  50,000 تومان

  زمان : پنجشنبه 21 تیر ماه 1397 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت : واحد پل رومی (آدرس: خیابان شریعتی-بالاتر از قیطریه- ساختمان پزشکان 1775- پلاک 1829) خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد در مرکز ستاره شناسی
  50,000 تومان

  زمان : سه شنبه 9 مرداد ماه 1397 ساعت برگزاری : 9:00 تا 13:00 محل حرکت : حرکت از واحد میرداماد (آدرس: خیابان شریعتی- میرداماد- بین میدان محسنی و رودبار- پلاک 11) خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • آموزش زبان انگلیسی در فضای آزاد درعمارت مسعودیه-دارالفنون
  50,000 تومان

  زمان : جمعه 19 مرداد ماه 1397 ساعت برگزاری : 8:30 تا 13:00 محل حرکت : واحد نارمک خواهران (آدرس: خیابان آیت- بالاتر از چهارراه تلفن خانه- جنب فروشگاه اسنوا -  پلاک 229) خدمات: ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه توریستی، تهیه ورودیه ی محل مورد بازدید، بیمه شرکت کنندگان، فعالیت های آموزشی و توضیحات تور توسط اساتید مجرب، پذیرایی و میان وعده

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
نمایش 1 - 16 از 19 مورد