ورود با حساب شبکه های اجتماعی

 • باشگاه کتابخوانی میدل مارچ با حضور رضا رضایی
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، رضا رضایی مترجم اثر میدل مارچ مهمان سفیر خواهند بود.تاریخ برگزاری: یکشنبه 31 شهریور 1398 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی آشیانه اشراف با حضور آبتین گلکار
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، آبتین گلکار مترجم اثر آشیانه اشراف مهمان سفیر خواهند بود.تاریخ برگزاری: یکشنبه 27 مرداد 1398 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی نیایش چرنوبیل با حضور الهام کامرانی
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، الهام کامرانی مترجم اثر نیایش چرنوبیل مهمان سفیر خواهند بود.تاریخ برگزاری: یکشنبه 30 تیر 1398 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی روایت بازگشت با حضور مژده دقیقی
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، مژده دقیقی مترجم اثر روایت بازگشت مهمان سفیر خواهند بود.تاریخ برگزاری: یکشنبه 26 خرداد 1398 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی 42 اندیشه ناب با حضور پژمان طهرانیان
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، پژمان طهرانیان مترجم اثر 42 اندیشه ناب مهمان سفیر خواهند بود.تاریخ برگزاری: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی شیفتگی ها با حضور مهسا ملک مرزبان
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، مهسا ملک مرزبان مترجم اثر شیفتگی ها مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 25 فروردین 1398 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی عشق روی خرپشته با حضور حمید جبلی
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، حمید جبلی نویسنده اثر عشق روی خرپشته مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 19 اسفند 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

 • باشگاه کتابخوانی کلیسای جامع با حضور فرزانه طاهری
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، فرازنه طاهری مترجم اثر فرزانه طاهری مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 28 بهمن 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی فلسفه عشق با حضور میثم محمد امینی
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، میثم محمد امینی مترجم اثر فلسفه عشق مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 30 دی 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی سرخ سفید با حضور مهدی یزدانی خرم
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، مهدی یزدانی خرم مترجم اثر سرخ سفید مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 25 آذر 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی مرد سوم با حضورمحسن آزرم
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، محسن آزرم مترجم اثر مرد سوم مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 27 آبان 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی قول فاتحه ای بر رمان پلیسی با حضورمحمود حسینی زاد
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر، یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، محمود حسینی زاد مترجم اثر قول فاتحه ای بر رمان پلیسی مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 29 مهر 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی اعتراف به زندگی با حضور احمد پوری
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، احمد پوری مترجم اثر اعتراف به زندگی مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 31 تیر 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی،...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی سورمه سرا با حضور رامبد خانلری
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر، یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، رامبد خانلری مترجم اثر سورمه سرا مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 28 مرداد 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
 • باشگاه کتابخوانی شب های روشن با حضور فرزاد موتمن
  20,000 تومان

  در باشگاه کتابخوانی سفیر،  یکشنبه پایانی هر ماه با حضور مترجمین و نویسندگان نامی و مطرح کشور، به بحث و بررسی آثار ماندگار ادبیات ایران و جهان میپردازیم. در باشگاه این ماه، رضا رضایی مترجم اثر میدل مارچ مهمان سفیر خواهند بود. تاریخ برگزاری: یکشنبه 1 مهر 1397 زمان برگزاری: ساعت 17 الی 19 بهاء بلیت : 20000 تومان محل برگزاری: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از...

  local_grocery_store افزودن به سبد خرید favorite_border
نمایش 1 - 15 از 15 مورد