ورود با حساب شبکه های اجتماعی

 • آزمون جامع سطح Elementary
  20,000 تومان

  این آزمون برای زبان آموزان سطح Elementary انگلیسی مناسب است. پس از انجام تست میتوانید با مطالعه جوابهای تشریحی، از نقاط ضعف و قوت خود مطلع شوید. با پاسخگویی به ۸۰ درصد سئوالات، مدرک مورد تایید سفیر با مهر دانشگاه بلومزبری به صورت دیجیتال ارائه میشود. سطح آزمون : Elementary (مبتدی/ A1)تعداد سوالات : ۶۰نوع سوالات : چهار گزینه ای و True/Falseبخش های آزمون:...

 • آزمون جامع سطح Pre-Intermediate
  30,000 تومان

  این آزمون برای زبان آموزان سطح Pre-Intermediate انگلیسی مناسب است. پس از انجام تست با مطالعه جوابهای تشریحی، از نقاط ضعف و قوت خود مطلع شوید. با پاسخگویی به ۸۰ درصد سئوالات، مدرک مورد تایید سفیر با مهر دانشگاه بلومزبری به صورت دیجیتال ارائه میشود. سطح آزمون : Pre-Intermediate(پیش متوسطه/ A2)تعداد سوالات : 80نوع سوالات : چهار گزینه ای و True/Falseبخش های...

 • آزمون جامع سطح Intermediate
  40,000 تومان

  این آزمون برای زبان آموزان سطح Intermediate انگلیسی مناسب است. پس از انجام تست میتوانید با مطالعه جوابهای تشریحی، از نقاط ضعف و قوت خود مطلع شوید. با پاسخگویی به ۸۰ درصد سئوالات، مدرک مورد تایید سفیر با مهر دانشگاه بلومزبری به صورت دیجیتال ارائه میشود. سطح آزمون : Intermediate(متوسطه/ B1)تعداد سوالات : 100نوع سوالات : چهار گزینه ای و True/Falseبخش های...

 • آزمون جامع سطح Upper-Intermediate
  50,000 تومان

  این آزمون برای زبان آموزان سطح Upper-Intermediate انگلیسی مناسب است. پس از انجام تست بامطالعه جوابهای تشریحی، از نقاط ضعف و قوت خود مطلع شوید. با پاسخگویی به ۸۰ درصد سئوالات، مدرک مورد تایید سفیر با مهر دانشگاه بلومزبری به صورت دیجیتال ارائه میشود. سطح آزمون : Upper-Intermediate(پس متوسطه/ B2)تعداد سوالات : 120نوع سوالات : چهار گزینه ای و True/Falseبخش...

 • آزمون جامع سطح Advanced
  60,000 تومان

  این آزمون برای زبان آموزان سطح Advanced انگلیسی مناسب است. پس از انجام تست میتوانید با مطالعه جوابهای تشریحی، از نقاط ضعف و قوت خود مطلع شوید. با پاسخگویی به ۸۰ درصد سئوالات، مدرک مورد تایید سفیر با مهر دانشگاه بلومزبری به صورت دیجیتال ارائه میشود سطح آزمون : Advanced (پیشرفته/ C1)تعداد سئوالات : 140نوع سئوالات : چهار گزینه ای و True/Falseبخش های آزمون...

 • آزمون جامع سطح CPE
  70,000 تومان

  این آزمون برای زبان آموزان سطح CPE انگلیسی مناسب است. پس از انجام تست میتوانید با مطالعه جوابهای تشریحی، از نقاط ضعف و قوت خود مطلع شوید. با پاسخگویی به ۸۰ درصد سئوالات، مدرک مورد تایید سفیر با مهر دانشگاه بلومزبری به صورت دیجیتال ارائه میشود. سطح آزمون : CPE (فوق پیشرفته/ C2)تعداد سئوالات : 160نوع سئوالات : چهار گزینه ای و True/Falseبخش های آزمون :...

 • آزمون کودکان English Time
  200,000 تومان

  آزمون های English Time در مجموع شامل 68 آزمون هستند که تمام Unit های English Time1 تا English Time 6 ( ازسطح ابتدایی تا سطح پیشرفته کودکان ) را شامل می شود و هر آزمون یک Unit را ارزیابی مینماید. آزمون های فوق شامل بخش Listening هستند که متن آن در Answer Key آمده و در زمان آزمون با توجه به Instruction موجود توسط استاد خوانده می شود.

نمایش 1 - 7 از 7 مورد