برای شرکت در باشگاه کتاب خوانی فرم زیر را پر بفرمایید.

کارگاه کتاب خوانی با حضور سروش صحت

باشگاه کتاب خوانی با حضور سروش صحت

دومین سالگرد باشگاه کتاب خوانی

زمان برگزاری

یک شنبه 28 مهر ماه از ساعت 17:30 الی 20

محل برگزاری

تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان یزدانیان، نبش کوچه شاد، پلاک 15
تلفن : 84347420