سفیرمدیا

https://safirmall.com/wp-content/uploads/2020/07/safirmedia-menue-03-680x500.jpg
اصطلاحات انگلیسی
یادگیری زبان انگلیسی
https://safirmall.com/wp-content/uploads/2020/07/safirmedia-menue-06-680x500.jpg
یادگیری زبان فرانسه
https://safirmall.com/wp-content/uploads/2020/07/safirmedia-menue-04-680x500.jpg
غول چراغ جادو
روزی کامی در خرابات پرسه می‌زد که ناگاه پایش به چیزی خورد و چون نگریست دید که چراغی قدیمی منقوش به نقوش عجیبه است. چون خواست با گوشه‌ی دستارش خاک آن را پاک کند، یکهو دودی از چراغ برخاست و غولی از آن بیرون زد بو هاوا! غول گفت: «ارباب! من می‌توانم سه ...
آموزش جمله سازی انگلیسی به کودکان
یادگیری زبان انگلیسی در کودکان بسیار سریعتر از بزرگسالان اتفاق می‌افتد زیرا توانایی کودکان در یادگیری زبان فقط از طریق شنیدن از بزرگسالان بیشتر است و آنها راحت‌تر می‌توانند ساختارها در زبان انگلیسی را با لهجه درست تکرار کنند. اما تفاوت عمده یادگیری ...
پیرزن فالگیر
روزی کامی و پیر خردمند در قهوه‌خانه نشسته و پس از صرف املتی خسته، قلیان همی‌کشیدند و دود همی‌دادند. چون قهوه‌خانه پر گشت، پیر به روی میز رفت و داد سخن بداد: «هر که خواهد بدو علم فلسفه و منطق و تفسیر اغراض مابعدالطبیعه‌ی ارسطو و صرف و نحو و مابقی ...
تقویت املا در زبان انگلیسی
این روزها به دلیل افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و به اشتراگ گذاشتن مطالب “نوشتن” عضو لاینفک زندگی ما شده است و برای به اشتراک گذاشتن مطالب به زبان انگلیسی یا انجام دادن تکالیف مدرسه و یا نوشتن گزارش نیاز داریم که نه تنها سریع بلکه ...
تقویت دایره لغات انگلیسی
لغات در زبان انگلیسی به 2 دسته اصلی تقسیم می‌شوند. دسته اول لغات غیرفعال Passive Words و دسته دوم لغات فعال Active Words . دایره لغت غیر فعال شما شامل تمام لغاتی است که وقتی می‌خوانید یا می‌شنوید معنی کلی آن را متوجه می‌شوید ولی در حرف زدن و نوشتن ...
بستن
مقایسه