پادکست انگلیسی از سری Happy English

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید. موضوع این پادکست Breath Idioms است و برای زبان آموزان سطح متوسطه به بالا مناسبه. […]

Welcome to another happy English podcast coming to you from New-York city.

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید. موضوع این پادکست Living with People است و برای زبان آموزان سطح متوسطه به بالا […]

Zap English colloquial

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید. موضوع این پادکست Living with People است و برای زبان آموزان سطح متوسطه به بالا […]

Zap English colloquial-level2

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید. موضوع این پادکست This is the One Minute How To:  How to Choose a Financial […]

How to choose a financial advisor

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید.موضوع این پادکست This is the One Minute How To:  How to Choose a Financial Advisor […]

How to remain sane while undergoing something potentially traumatic

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید.موضوع این پادکست How to remain sane while undergoing something potentially traumatic هست و برای زبان […]

How to keep your teeth for a lifetime

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید.موضوع این پادکست How to keep your teeth for a lifetime. هست و برای زبان آموزان […]

This is the one minute how to item three

گوش دادن به پادکست های انگلیسی به تقویت مهارت listening و یادگیری لغات و اصطلاحات خیلی کمک میکنه. هر هفته جمعه براتون یه پادکست داریم. متن پادکست رو می تونین تو لینک زیر ببینین و درک مطلبتون رو امتحان کنید.موضوع این پادکست How to deal with difficult customers هست و برای زبان آموزان سطح متوسطه […]

How to write flawless email

This is the one minute how to.How to write flawless email. George:  Hello every one, this is George your host on this show, we’ve got Riddicka Shudnes. She’s going to explain to us how to write flawless email Riddicka can you first tell us a little something about yourself. Riddicka: Hi George, to tell you […]

بستن
مقایسه